Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Anna Kamińska (anna.kaminska@mos.gov.pl).