Formularz zgłaszania propozycji prezentacji (konferencja Środowisko Informacji 2018)
Logo konferencji

Formularz zgłaszania propozycji prezentacji (konferencja Środowisko Informacji 2018)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2018, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2018.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować nieuwględnieniem Pani/Pana zgłoszenia.
* Dane osoby zgłaszającej:
* Liczba zgłaszanych tematów
* W której sesji tematycznej mogłaby zostać wygłoszona prezentacja?
* Tytuł prezentacji (do umieszczenia w programie konferencji)

* Przewidywany czas wystąpienia (w minutach)
* Zwięzły opis zgłaszanego tematu (maks. 1000 znaków łącznie ze spacjami)

* Będę prelegentem zgłaszanego tematu
* Oświadczenie