Konferencja Środowisko Informacji 2018
Logo konferencji

Konferencja Środowisko Informacji 2018


FORMULARZ REJESTRACYJNY
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Help

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2018, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego.

4) Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do firmy świadczącej usługi poligraficzne na rzecz Konferencji Środowisko Informacji 2018. Odbiorcami danych mogą być również podmioty świadczące usługi informatyczne oraz pocztowe.

5) Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2018 oraz przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować nieuwględnieniem Pani/Pana zgłoszenia.

 

* Dane uczestnika
* Status uczestnika:
* Jaka jest Pana/Pani preferowana sesja tematyczna?
* Czy uczestniczył/a Pan/Pani w poprzednich edycjach konferencji?
* Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych:
Dodatkowe informacje dla organizatora

Helpmaks. 200 znaków