FORMULARZ REJESTRACYJNY
Zarejestruj się na V edycję konferencji Środowisko Informacji

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Help

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2021, na podstawie udzielonej zgody[1] oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[2].

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych, usług związanych z organizacją Wydarzeń i pocztowych oraz będziemy przekazywać je do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2021.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres srodowisko.informacji@klimat.gov.pl.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana zgłoszenia.

[1] Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

[2] Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

* Dane uczestnika
* Jaka jest Pana/Pani preferowana sesja tematyczna?
* Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych:
Dodatkowe informacje dla organizatora

Helpmaks. 200 znaków