Formularz rejestracyjny na warsztaty miejskie "Miasto z klimatem" - online

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego wymaganego do wzięcia udziału w warsztatach miejskich organizowanych przez Ministerstwo Klimatu.

Efektem warsztatów będzie wypracowanie wspólnej wizji miasta przyjaznego i neutralnego klimatycznie, a także przygotowanie propozycji narzędzi które będą wspierały transformację małych ojczyzn. W związku z obecną sytuacją epidemiczną warsztaty zostaną przeprowadzone w formie webinarów.

 

Do zobaczenia!  

Ankieta składa się z 9 pytań
Warsztaty online organizowane przez Ministerstwo Klimatu
*Imię

*Nazwisko

*Nazwa reprezentowanej instytucji/organizacji

*Miasto

*Województwo
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*Adres e-mail

*Deklaruję swój udział w warsztacie (proszę wybrać termin i temat)
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Klimatu z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54 w 00-922 Warszawie, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do organizacji niniejszych warsztatów.
*Zapoznałam/em się z klauzulą przetwarzania danych osobowych RODO
Help

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji warsztatów, w tym w szczególności: potwierdzenia udziału w organizowanych warsztatach internetowych, sprawdzeniu list obecności w stosunku do listy zgłoszonych uczestników, rozsyłaniu materiałów informacyjnych po spotkaniu*.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać do 31 grudnia 2020 r.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora i nie wyrażenie zgód będzie skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

*Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym).